Gul blomma i grön gräs

Ungas krav på ledarskap - vad innebär det för arbetsgivare som kämpar med kompetensbrist?

Dags för nästa Fråga Linné! Välkommen till ett digitalt frukostsamtal den 19 mars tillsammans med Linnéuniversitetets forskare, experter och studenter.
Ta en kopp kaffe, lyssna och ställ frågor i ett ämne som är högaktuellt för alla företag och organisationer i vår region – och för alla unga som vill ha en bra arbetsgivare.

”Fråga Linné” återkommer under fyra tillfällen med olika teman som berör ledarskap. Detta är tredje frukostsamtalet och den här gången frågar vi oss vad vi kan lära av forskningen och av våra studenter när det gäller nästa generations medarbetare och deras syn på ledarskap.

I panelen:
Mikael Lundgren, lektor i företagsekonomi vid Linnéuniversitetet, som undervisar och forskar om ledarskap, organisation och strategiskt tänkande och intresserar sig särskilt för relationen mellan ledare och ”följare”.
Fanny Elheim, karriärvägledare vid Linnéuniversitetets studerandeavdelning och tidigare rekryterare med fler års erfarenhet från olika branscher.
Linus Svensson, studerar Masterprogrammet i Sociologi i Växjö och är engagerad i Juniorledarskapsakademin samt i Linnékårens styrelse. Linus skriver just nu sin masteruppsats om ledarskap.

Länk till webinariet skickas dagen innan till de som anmält sig.
Tänk på att ange rätt e-post adress!

Anmälan 19/3 2021

Välj alternativ

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

 

Fråga Linné är en del av Kalmarmöten, aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmar.

 

Zoom Webinar - länk skickas till dem som anmält sig Christel Olsson Lägg till i din kalender