Blomma, gul

Alla pratar om vikten av att bygga nätverk för företag och chefer. Hur svårt kan det vara?

Välkommen till ett digitalt frukostsamtal den 7 maj tillsammans med Linnéuniversitetets forskare, experter och studenter. Ta en kopp kaffe, lyssna och ställ frågor i ett ämne som verkligen är på modet: chefers och ledares nätverkande för att nå framgång för den egna verksamheten.

Möt Linnéuniversitetets forskare, experter och studenter i totalt fyra frukostsamtal om ämnen som engagerar chefer, ledare och medarbetare. Lyssna och delta med egna idéer, tankar och frågor i ett informellt samtal. Vad kan vi lära av forskning och vad kan vi göra som enskilda medarbetare, oavsett position?  Detta är vårens sista frukostsamtal.

Medverkar gör också studenter, bl a från Juniorledarskapsakademin, som tillsammans med övriga deltagare bidrar i samtalet med panelen.

I panelen:

Magnus Forslund, universitetslektor och ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan. Magnus forskar på förändrings- och förnyelseprocesser och är intitiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland.

Pär Vasko, doktorand vid Ekonomihögskolan. Pärs forskning handlar om hur relationer och kunskap kan bidra till tillväxt och är koncentrerat runt nätverket Interior Cluster Sweden.

Katarina Ek, samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet. Katarina jobbar med nätverkande mellan universitet, företag och offentlig förvaltning med regional hållbar utveckling som mål.

ANMÄLAN ÄR NU STÄNGD. Länk till webinariet är skickad till er som anmält er. 

Se tidigare Fråga Linné

Fråga Linné är en del av Kalmarmöten, aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmar.