Blomma, gul

Alla pratar om vikten av att bygga nätverk för företag och chefer. Hur svårt kan det vara?

Välkommen till ett digitalt frukostsamtal den 7 maj tillsammans med Linnéuniversitetets forskare, experter och studenter. Ta en kopp kaffe, lyssna och ställ frågor i ett ämne som verkligen är på modet: chefers och ledares nätverkande för att nå framgång för den egna verksamheten.

Möt Linnéuniversitetets forskare, experter och studenter i totalt fyra frukostsamtal om ämnen som engagerar chefer, ledare och medarbetare. Lyssna och delta med egna idéer, tankar och frågor i ett informellt samtal. Vad kan vi lära av forskning och vad kan vi göra som enskilda medarbetare, oavsett position?  Detta är vårens sista frukostsamtal.

Medverkar gör också studenter, bl a från Juniorledarskapsakademin, som tillsammans med övriga deltagare bidrar i samtalet med panelen.

I panelen:

  • Magnus Forslund, universitetslektor och ledarskapsforskare vid Ekonomihögskolan. Magnus forskar på förändrings- och förnyelseprocesser och är intitiativtagare till Centrum för ledarskap i Småland.
  • Pär Vasko, doktorand vid Ekonomihögskolan. Pärs forskning handlar om hur relationer och kunskap kan bidra till tillväxt och är koncentrerat runt nätverket Interior Cluster Sweden.
  • Katarina Ek, samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet. Katarina jobbar med nätverkande mellan universitet, företag och offentlig förvaltning med regional hållbar utveckling som mål.

Se inspelningen efteråt:

 

Se tidigare Fråga Linné

Fråga Linné är en del av Kalmarmöten, aktiviteter som synliggör och förenar Linnéuniversitetet med invånare, näringsliv och myndigheter i Kalmar.