Bild på träd
Webinarie

FRAS-webbinarier: Framtidens skogsskötsel ur olika perspektiv: Tall eller gran eller både och?

Välkommen till tre korta digitala webbinarier med temat ”framtidens skogsskötsel i södra Sverige”, där vi låter forskning, samhälle och praktik ge sin syn på aktuella forskningsfrågor från sina olika synvinklar. Webbinarierna arrangeras inom ramen för forskningsprogrammet FRAS, som drivs gemensamt av SLU, Linnéuniversitetet och Skogforsk i samarbete med skogsnäringen i södra Sverige. Inbjudan riktar sig både till studenter, forskare och praktiker för att öka samverkan och kommunikation mellan dessa.

Tall eller gran eller både och?

  • Vad säger forskningen? Urban Nilsson, SLU
  • Vad har trädslagen för betydelse för friluftslivet? Stefan Olsson, Stiftelsen Skånska Landskap
  • Möjligheter och problem från ett skogsföretags perspektiv, Magnus Petersson, Södra
  • Paus
  • Frågor och diskussion

Anmäl dig här senast den 22 mars. Länk till webbinariet skickas till anmälda deltagare.

Delta även på:

17 mars 14:00-15:30 Precision och automation kan ge mer variation

7 april 14:00-15:30 Skötsel av generell naturhänsyn – när, var och hur?