Gunnar Cedersund

Gunnar Cedersund “Physiologically based digital twins as an expert companion along the Patient Journey.”

February 25th Gunnar Cedersund, senior lecture at Linköpings University, will present his research “Physiologically based digital twins as an expert companion along the Patient Journey.”

Titel: “Physiologically based digital twins as an expert companion along the Patient Journey.” 
Date: 25/2 2021
Time: 14.30-16.00 (Swedish time)

Read more about Gunnar Cedersund and his reserach here. 

This page will soon be updated. 

Would you like to participate?
Please register in the form below. 

Register to Gunnar Cedersunds research seminar

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom, (Länk skickas ut till anmälda en dag innan forskningseminariet). Lägg till i din kalender