Eu-flagga

Linnéuniversitetets lansering av EU:s nya ramprogram för forskning och innovation, Horisont Europa

Varmt välkomna till webinarium med information om EU:s ramprogram för forskning och innovation 2021-2027, Horisont Europa.

EU-kommissionens kommande ramprogram Horisont Europa sträcker sig mellan år 2021 och 2027 och har en budget på 95 miljarder euro. Med Horisont Europa stärker EU sina ambitioner att utveckla ett grönt, hälsosamt, digitalt och inkluderande Europa.

Forskning och innovation kommer ge ny kunskap och nya lösningar för att övervinna de samhälleliga, ekologiska och ekonomiska utmaningar som EU och världen står inför. Det stöder spetsforskning, gränsöverskridande forsknings- och innovationsprojekt och banbrytande innovationer. Detta sker med medborgaren i centrum.

Program:

 • Välkommen och inledning
  Cornelia Witthöft, Vicerektor för forskning, Linnéuniversitetet

 • Introduktion av Horisont Europa
  Annett Wolf, EU-rådgivare, Grants and Innovation Office, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet

 • Erfarenhet av att delta i ett ramprogramsprojekt
  Professor Basim Al-Najjar, Koordinator för H2020 projektet PreCoM, Institutionen för Maskinteknik, Fakulteten för teknik, Linnéuniversitetet

 • Nästa steg till ansökan
  Annett Wolf, EU-rådgivare, Grants and Innovation Office, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet

 • Frågor

Moderator, Kjärstin Hagman Boström, Teamleader Grants and Innovation Office, Avdelningen för Externa relationer, Linnéuniversitetet

Seminariet hålls på svenska. Ingen anmälan krävs.

Länk till webinarium: https://lnu-se.zoom.us/j/65292273299

Arrangör: Grants and Innovation Office (GIO) på Linnéuniversitetet