Elbil och laddningsstation
Konferens

Elkraft och kraftelektronik: Tillförlitlighet i kraftelektronik och elnätet

Kraftelektronik är teknologin som gör det möjligt att utveckla dagens elnät. Men samtidigt är omvandlare en starkt bidragande anledning till avbrott och underhållsbehov. Vad görs för att förbättra tillförlitligheten? Vari ligger de största utmaningarna? Hur ser framtida lösningar ut? Konferensen samlar forskare, företagsrepresentanter och andra intresserade för att ge en överblick av forskning och utveckling inom området.

Presentationer av bl a Frede Blaabjerg, Aalborg University, Danmark, om tillförlitlighet i kraftelektroniska system.

Välkommen till en ny konferensdag i serien Elkraft och kraftelektronik, vilken arrangeras av Nätverket elektroteknik Linné vid Linnéuniversitetet.

Anmälan

Anmäl dig senast 30 november 2021 via detta formulär.

Program

09.30 - 10.00   Registrering och fika

10.00 - 10.10   Välkomna

10.10 - 11.10  Keynote:
Frede Blaabjerg, Aalborg University, Danmark, on Reliability in power Electronics

11.15 - 11.45  Presentation:
Per Ranstad, Linnaeus University, Loss analysis and measurements on a SiC converter.

11.45 - 12.00  Kort information om Elektroteknik, Linné

12.00 - 13.15  Lunch

13.15-13.45  Presentation:
Alexander Svensson Marcial. PhD student, Linnaeus University, Optimal planning of hydropower

13.50 - 14.30 Uppsatstävling:
Nätverket Elektroteknik Linnés pris för bästa uppsats. Presentation av vinnarna för 2020 och 2021.

14.30 - 14.50  Fika

14.50 - 15.20  Diskussion om framtida utveckling av utbildningen vid LNU

15.20 - 15.30  Avslutning

Efter kl. 15.30 bjuder nätverket Elektroteknik Linné på mingel.