illustration med olika människor

Konferens: Rektor med vetande 2021

Den årliga konferensen Rektor med vetande är 2021 den 18 mars kl 09.30 - 15.30. Konferensen är i år digital och det kostar ingenting att delta.

Temat för årets konferens är ”Anpassningar i förskola och skola för social och innehållsmässig inkludering, baserade på vetenskaplig grund”, där den nationella forskarskolan Specialpedagogik för lärarutbildare (Special Education for Teacher Educators, SET), står för innehållet.

Läs mer om konferensen här!

Leif Nilsson Lägg till i din kalender