hand med mobiltelefon

Nytt studentgränssnitt för Ladok

Den 5 maj 2021 byter studentgränssittet utseende i Ladok.

Funktionerna är de samma men de blir tydligare och mer anpassade för visning i mobiltelefon.

Guide Ladok för studenter 2021-04-22.pdf

Kontakta din fakultet om problem uppstår