grönsaker

Lärarnätverksträff 1 - Att arbeta med livsmedel i skolan

Genom att använda livsmedel i din undervisning kan du på ett begripligt sätt få in kemi, biologi och teknik i ett ämnesövergripande sammanhang. Barbro kommer att visa exempel på detta och du som deltar i träffen får ta del av laborationer/aktiviteter via mejl efter träffen. Efter Barbros genomgång önskar vi att alla delar med sig av sina erfarenheter inom detta område. Vad har ni själv prövat på? Vad har fungerat bra eller mindre bra? 

Här kan du anmäla dig till lärarnätverksträffen den 22 april  och träffen den 20 maj: https://forms.gle/BvudpoMsyG3yzRX67

Zoom-länken skickas ut via mejl dagen före träffen.

Aktuellt

Science on Stage

Vid båda nätverksträffarna kommer Anders Blomqvist från Vetenskapens Hus att finnas med oss. Han kommer att bidra med att berätta om den internationella lärarfestivalen “Science on Stage

Planen är att vi ska kunna samla lärare på Linnéuniversitetet i Växjö i  23 september för att ha en regional version av festivalen där lärare presenterar inslag från undervisning de genomfört tillsammans med elever. Vi vet att ert arbete håller så hög kvalitet att det finns möjlighet att gå vidare i uttagningen för att få delta i festivalen i Prag 2022! Vid förra “Science on Stage kom tre av sju svenska lärare från Kronobergs län. 

En hel veckas Forskarfredag

Vecka 38, den 20-24 september, kommer att bli en speciell vecka, som ni redan nu kan göra en notering om i almanackan. Planerna är inte riktigt på plats, men det kan handla om möjligheten att “låna en forskare”, elevaktiviteter inom naturvetenskap, teknik och matematik, delta i massexperiment och läraraktivitet kopplad till Science on Stage.

Zoom-länken skickas ut via mejl dagen före träffen Lägg till i din kalender