Foto på socialminister Lena Hallengren: Kristian Pohl/Regeringskansliet
- Heldag

Lena Hallengren inleder årets internationella Young Carers-konferens

Socialminister Lena Hallengren kommer att inleda årets viktiga konferens om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare den 3-6 maj 2021. Programmet är nu uppdaterat med flera intressanta föreläsningar med världsledande forskare, praktiker, beslutsfattare och inte minst unga omsorgsgivare. Konferensen arrangeras av Nka, Linnéuniversitetet och Eurocarers.

Young Carers-konferens

Programmet innehåller närmare hundra föreläsningar som går under temat ”Identifiera, lyssna till och stödja barn och unga som är anhöriga”.
Socialminister Lena Hallengren kommer att inledningstala tillsammans med bland annat Elizabeth Hanson, FoU-ledare vid Nka och professor vid Linnéuniversitet, samt Eurocarers Young Carers Working Group.

Konferensen är också slutkonferensen för EU Horizon 2020-projektet ME-WE, som Nka och Linnéuniversitetet leder. I samverkan med ungdomar i sex europeiska länder har projektet utvecklat, testat och utvärderat en digital stödintervention för unga omsorgsgivare.

Hela konferensen hålls digitalt men som deltagare kommer det ändå finnas möjlighet att ställa frågor och nätverka med både föreläsare, utställare och andra deltagare. Alla registrerade deltagare kommer dessutom att ha tillgång till samtliga föreläsningar i två månader.

Konferensen vänder sig till forskare, beslutsfattare, personal, organisationer, anhöriga och andra som är intresserade av att lära sig mer om barn som anhöriga/unga omsorgsgivare.

Arrangörer är Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Linnéuniversitetet och Eurocarers.

Anmälan: Länk till anmälan
Program: Länk till programmet

Läs mer om konferensen

Vid frågor, kontakta Annica Larsson Skoglund: annica@anhoriga.se

Foto på socialminister Lena Hallengren: Kristian Pohl/Regeringskansliet