lic-uppsatser

Licentiatseminarium i Socialt arbete: Max Hansson

Titel: Att implementera med hjälp av samverkan - En studie av implementering av ett stödboende med samverkan som metod
Ämne: Socialt arbete
Fakultet: Fakulteten för samhällsvetenskap
Datum: 21 maj 2021, kl 13:15
Plats: Via Zoom: Länk publiceras veckan innan seminariet
Opponent: Professor Emeritus Odd Lindberg, Örebro universitet
Ordförande: Professor Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet
Handledare: Docent Kerstin Arnesson, Linnéuniversitetet
Examinator: Professor Torbjörn Forkby, Linnéuniversitetet

För dig som inte har möjlighet att ansluta via Zoom kommer licentiatseminariet att sändas i en sal på universitetet i Växjö. Kontakta Erik Weijmar för information.

 

Via Zoom. Max Hansson Lägg till i din kalender