lic-uppsatser

Licentiatseminarium i systemekonomi: Ramsey Jadim

Titel: On the establishment of effective condition monitoring parameters for copper corrosion problems in mineral oil-filled power transformers
Ämne: Systemekonomi
Fakultet: Fakulteten för teknik
Datum: Fredagen den 22 januari 2021 kl 10.00
Plats: Via Zoom (https://lnu-se.zoom.us/j/69613621019?pwd=cWNHMTZkVytrcGkwZkJMTzE4dFRoZz09) samt sal M3082 (Källemo), hus M, Växjö
Opponent: Biträdande professor Anders Skoogh, Chalmers tekniska högskola
Ordförande: Professor Lars Håkansson, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet
Huvudhandledare: Docent Mirka Kans, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet
Biträdande handledare: Lektor Anders Ingwald, Institutionen för fysik och elektroteknik, Linnéuniversitetet
Examinator
: Professor Basim Al-Najjar, Institutionen för maskinteknik, Linnéuniversitetet

Abstract