Teleborgs slott där Linnédialogen äger rum

Linnédialogen 10 februari 2021

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län!

Mer information publiceras under året.

Läs mer om tidigare Linnédialoger.