Teleborgs slott där Linnédialogen äger rum

Linnédialogen 10 februari 2021

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Vi ser fram emot att möta er skolchefer från Blekinge, Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län!

Tema 2021: Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, hur går det till?
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har blivit honnörsord för en kvalitativ verksamhet i förskola och skola. Men hur kan man organisera professionsutveckling som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och som samtidigt utvecklar verksamheten för att barn och elever ska ges tillgång till en likvärdig utbildning? 

Mer information publiceras under hösten.

Läs mer om tidigare Linnédialoger.

Anmälan till Linnédialogen den 10 februari 2021

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.