Teleborgs slott där Linnédialogen äger rum
Konferens i samverkan med regionen

Digital Linnédialog 10 februari 2021

Linnédialogen är en mötesplats för regionens skolchefer, som har ägt rum i februari sedan 2016. Våren 2021 genomfördes dagen digitalt.

Stort tack till alla som deltog i Linnédialogen 2021!

Varmt välkomna tillbaka, Linnédialogen onsdagen den 9 februari 2022.

Syftet med Linnédialogen är att stärka samverkan mellan Linnéuniversitetet och skolhuvudmän i regionen för att tillsammans främja utveckling av skolväsendet, lärarutbildning och fortbildning för yrkesverksamma inom förskola och skola.

Tema 2021: Professionsutveckling på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, hur går det till?

Läs mer om tidigare Linnédialoger

Hör gärna av er om ni har några frågor!
ruc@lnu.se

Deltagare Linnédialogen 10 februari 2021