Vårdnadsgivare i äldreomsorgen och en äldre dam i rullstol
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg

Sara Hultqvist, universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete, berättar om forskningsprojektet Moralisk stress och moraliskt aktörskap i svensk äldreomsorg. Medverkar gör även Anneli Harnegård från omsorgsförvaltningen i Kalmar kommun som är partner i projektet.

Coronapandemin har synliggjort brister inom svensk äldreomsorg. Bristerna har funnits under en längre period och hänger delvis samman med personalens arbetsvillkor. En alltmer vård- och omsorgskrävande grupp äldre med hemtjänst eller plats på särskilt boende komplicerar både behovsbedömning och det vardagliga omsorgsarbetet. Det i sin tur leder till olika typer av etiska dilemman i arbetet.

Sara Hultqvist är projektledare för ett treårigt FORTE-projekt i tillämpad välfärdsforskning. Kalmar kommun är partner i projektet. Personal inom omsorgsförvaltningen medverkar i projektet som kommer generera praktiskt användbar kunskap lokalt i Kalmar och övriga två partnerkommuner. 

Välkomna!

Ingen föranmälan krävs.

På torsdagar erbjuder Linnéuniversitet uppdateringar och presentationer om forskning, specifika utbildningar, samarbetsprojekt och pågående utvecklingsarbeten. Varje tillfälle inleds med en programpunkt på 20-30 minuter följt av frågestund, samtal och mingel. I övrigt kommer programmet variera till innehåll och form. I anslutning till programmet erbjuds möjlighet till förtäring i samarbete med café Wud på Universitetskajen.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse. 

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live


Hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar Linda Leonhardt Lägg till i din kalender