gammal dörr med lås och handtag
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Vad är öppen vetenskap, och varför är det viktigt?

Öppen vetenskap handlar om att forskning ska komma alla till gagn på bästa möjliga sätt. Men vad innebär det i praktiken, varför är det på tapeten just nu och varför är det så viktigt?

Med öppen vetenskap menas bland annat att göra vetenskapen mer öppen och inkluderande, så att forskning kan användas av andra – både av andra forskare och av andra personer som inte är det.

Träffen inleds med en kort bakgrund: Vad är öppen vetenskap och varför talas det så mycket om öppen vetenskap just nu? Vi lyfter fram olika aspekter av öppen vetenskap och tittar på visioner och resonemang.

Sedan följer ett samtal där Bodil Petersson, professor i arkeologi, Institutionen för kulturvetenskaper, Fakulteten för konst och humaniora som leder projektet Experimentellt kulturarv / Experimental Heritage och Hans Gurstad-Nilsson, tonsättare, arkeolog och vice ordförande i föreningen Experimentellt kulturarv/ Experimantal Heritage kommer att resonera om sin syn på öppen vetenskap men också exemplifiera genom att berätta om hur konst och vetenskap möts i projektet.

Till sist har du chansen att ställa frågor om öppen vetenskap och komma med kommentarer till det som sagts.

Medverkande

Läs mer om öppen vetenskap på Linnéuniversitetet.

Välkommen!

Ingen föranmälan krävs.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live