Händer som lägger ett pussel
Öppen föreläsning

Linnéuniversitetet Live: Systemtänkande för en hållbar framtid

Världen vi lever i är komplext, dynamiskt, oberäkneligt och kontinuerligt föränderlig. Hur vi människor tänker är däremot vanligtvis linjärt, strukturerat, problemlösande och förenklat. För att hantera den bristande matchningen som finns mellan hur världen fungerar och hur vi tänker att världen fungerar behövs systemtänkande.

 Systemtänkande kan ses som ett holistiskt tänkande som möjliggör att skapa en förståelse för det som är komplext, dynamiskt och/eller kaotiskt. När vi kan få en förståelse för något är det inte längre kaotiskt och komplext – systemtänkande gör det möjligt att se förbi kaoset och förstå komplexiteten. Systemtänkande möjliggör att tänka på hur vi tänker och och då kan vi gå på djupet, upptäcka underliggande strukturer och mönster samt arbeta med mentala modeller. Vi kan uppnå ett helhetsperspektiv och identifiera synergier och egenskaper vi inte kan uppnå med ett linjärt mekaniskt tänkande.

Sadaf Salavati, PhD, och Anita Mirijamdotter, professor, vid institutionen för informatik och Linnaeus University Systems Community (Lnu-STC) kommer att berätta om systemtänkande. Genom att rita en så kallad Rik Bild synliggör vi vad systemtänkande är, hur det kan bidra till en hållbar framtid och vad Lnu-STC erbjuder. Systemtänkande gör det möjligt för oss att fokusera på en metanivå som kan bidra till ett helhetsperspektiv för en hållbar framtid oavsett bransch, sektor eller område.

Välkomna!

Ingen föranmälan krävs.

På torsdagar erbjuder Linnéuniversitet uppdateringar och presentationer om forskning, specifika utbildningar, samarbetsprojekt och pågående utvecklingsarbeten. Varje tillfälle inleds med en programpunkt på 20-30 minuter följt av frågestund, samtal och mingel. I övrigt kommer programmet variera till innehåll och form. I anslutning till programmet erbjuds möjlighet till förtäring i samarbete med café Wud på Universitetskajen.

Linnéuniversitetet Live 

är en mötesplats mellan universitetet och det omgivande samhället. Målet med mötena är att synliggöra utbildning, forskning, projekt och verksamhet vid lärosätet genom att sätta kunskap i rörelse.

Se samtliga evenemang i Linnéuniversitet Live

Omnispace, Hus Stella, Linnéuniversitetet, Kalmar Linda Leonhardt Lägg till i din kalender