Maria Lindén

“Inbyggda sensorsystem -möjliggör trendmonitorering av hälsan”

Sensorer och wearables i kläder, skosulor, armband och telefoner. Torsdag den 28 januari bjuds Maria Lindén, professor i hälsoteknik vid Mälardalens Högskola, in för att berätta om sin forskning kring sensorer och hur de kan användas för att förbättra vår hälsa, förebygga kroniska sjukdomar och fall i hemmet.

-  När vi regelbundet mäter fysiologiska parametrar som andning, EKG, blodtryck och rörelsemönster kan vi följa vårt hälsotillstånd och bland annat arbeta preventivt mot hjärtsjukdomar, stroke, diabetes och fall i hemmet, säger Maria Lindén.

Tillsammans med sitt forskarteam, med representanter från industrin, regioner och akademin, tittar hon på hur vi kan bygga upp och använda sensorsystem för att få ut kvalitetssäker och användbar data.

- AI och Big Data är trendigt just nu, men för få ut rätt data måste vi också kunna sortera i stora informationsflöden, mäta rätt saker och säkerställa att signalerna vi mäter är korrekta, annars blir vår data värdelös.

Ett mål är att bygga upp en stabil samverkan kring mätning av fysiologiska parametrar.

- En framtida vision är att utveckla vår forskning med kliniska studier och kunna erbjuda verktygslådor med olika sensorer och system, som är anpassade till enskilda individer baserat på deras hälsotillstånd och sjukdomar.

Datum: Torsdag 28 januari
Tid: 14.30-16.00
Plats: Zoom, (Via webben). En dag innan forskningsseminariet skickar vi ut länken till alla som anmält sig). 

Vill du delta i forskningsseminariet?
Anmäl dig i formuläret nedan (En dag innan forskninsseminariet skickar vi ut länken).

Anmälan till Maria Lindéns forskningsseminarium 28/1 2021

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom-möte (Länken skickas ut en dag innan forskningsseminariet). Lägg till i din kalender