Händer som håller glödande klot

Virtually Alive: How Video Games Make Evolution Playable

Video- och brädspel gör evolutionen till en spelbar upplevelse. Vilka strategier används för att göra kunskap om evolution underhållande? Hur förändrar spelarnas interaktion evolutionär utveckling i spelet?

Föreläsningsserien Media Impact fortsätter!

Denna gång är det Péter Kristóf Makai som föreläser. Makai avslutade nyligen sitt Crafoord Postdoc-stipendium vid Linnéuniversitetets centrum för intermediala och multimodala studier. Som gästforskare vid universitetet Duisburg-Essen studerar han hur nöjesparker adapteras till digitala spel och brädspel. Han har också publicerat kring Tolkien, spel och världsbyggande i Reconstructing Arda, Tolkien Studies och i Postmodern Reinterpretations of Fairy . Föreläsningen är på engelska.

Föreläsningsserien Media Impact vänder sig till dig som använder och undervisar om alla former av medier; som kommunikatör, kulturarbetare, journalist, lärare, bibliotekarier eller om du bara är intresserad av att lära dig mer om vad det är du gör i ditt dagliga mediebruk.

Anmälan 17/6

Välj alternativ

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Vi har fler medier än någonsin att välja emellan. Men vet du hur de påverkar det du vill uttrycka och berättelsen du följer?  Medier spelar roll. Medier formar det som kommuniceras. Därför måste vi lära oss mer om hur medier fungerar.

Media Impact är en serie webinarier som ger dig chansen att ta del av aktuell forskning hur medieval påverkar kommunikation, kunskap och mening i konst, populärkultur och medier. Lär dig mer om betydelsen att överraskas, hur kunskap förmedlas via datorspel, vad vi gör när vi går på allsång, hur romaner, filmer eller poesi kommunicerar klimatkrisen och hur musik påverkar journalistik, eller våld och klassisk musik har gemensamt. 

Media Impact är en del af Linnéuniversitets Centrum för intermediala och multimodala studier (IMS), som är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö, som utforskar relationer och interaktioner mellan medier.

Zoom Webbinarium - länk skickas dagen innan till de som anmält sig. Lägg till i din kalender