Thomas Sjöström
Forskningsseminarium eHälsa

När det digitala rummet möter det sociala

Regeringens Vision e-hälsa 2025 speglar en förhoppning att e-hälsa och digitala verktyg ska öka tillgängligheten och minska avstånd på landsbygden. Den 9:e december bjuds licentiand Thomas Sjöström in för att presentera sin studie som visar att vårdprofessionen och äldre patienter på landsbygden ofta väljer bort digitala verktyg till förmån för det sociala rummet – hälsocentralen.

- Studien visar att platsen har betydelse för om vi använder digitala verktyg. Det kan handla om det omedelbara – att det till exempel finns tillräcklig digital infrastruktur för att genomföra ett digitalt vårdmöte – men upplevelsen av
vårdmiljön – och hur den värderas – påverkar i hög grad också, säger Thomas Sjöström. 

Studien antyder också att landsbygdens vårdprofessioner saknar incitament för att använda digitala verktyg. 

- Nationella styrdokument utrycker en förhoppning att e-hälsa och digitala verktyg ska öka tillgängligheten för patienterna, men i min fallstudie upplever professioner och patienter redan hög tillgänglighet. Vårdprofessionen vittnar om att äldre patienter varken vill eller kan ta till sig det digitala, säger Thomas och tillägger att han intervjuat flera äldre som aktivt väljer bort digitala vårdtjänster, trots att de i övrigt beskriver sig som digitalt delaktiga. 

- Får många av de äldre som intervjuats är en tur till hälsocentralen ett happening, man gör sig fin, springer på någon man känner och småpratar lite, går ett ärende, kanske får träffa en vän, barn eller barnbarn som skjutsar dig. 

Preliminärt visar studien att den landsbygdsnära hälsocentralen utgör ett socialt rum som fyller ett vidare behov än vårdens primära uppdrag. 

- Det digitala rummet väljs i stor utsträckning bort till förmån för det sociala rummet – hälsocentralen.

Föreläsare: Thomas Sjöström, Licentiandmiljön Välfärd, social innovation och hållbarhet på landsbygden, Campus Västervik. Läs mer om Thomas Sjöström här

Forskningsseminariet hålls på svenska. 

Datum: Torsdag 9 december
Tid: 14.30-16.00
Plats: En dag innan forskningsseminariet skickar vi ut en zoom-länk till alla som anmält sig). 

Sidan uppdateras längre fram. 

Vill du delta i forskningsseminariet?
Anmäl dig i formuläret nedan. 

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender