diskussioner
Nätverksträff

Nätverksträff för lärare i matematik

Förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller med annat ansvar/intresse för matematik – välkommen till ett digitalt möte via Zoom med Nätverket för lärare i matematik.

Nätverket för lärare i matematik vid Linnéuniversitetet, som startade på uppdrag av Skolverket 2007, inbjuder även i vår till nätverksträff. Du som är till exempel förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller har annat ansvar/intresse för matematik välkomnas till vårt nätverk! Vi lär av varandra.

Under träffen kommer Helena Grundén att presentera sin avhandling ”Planering för matematikundervisning – resultat från en forskningsstudie”. Därefter får du möta Anna Perez, som är adjunkt i fysik- och teknikdidaktik och doktorand i teknikens didaktik, och Ann Nord, som är laboratorieingenjör på institutionen för fysik och elektroteknik. De driver nätverket Lnu-Makerspace.

Program

08.45 Välkommen till mötet och till mitt zoomrum och en kort presentation av dagens program. https://lnu-se.zoom.us/my/karinsallstrom

09.00–10.00 ”Planering för matematikundervisning – resultat från en forskningsstudie”. Presentation av Helena Grundén.

10.00–10.15  Paus

10.15–11.45 Presentation av ett spel innanför och utanför boxen som innehåller logik, kodning och 3D. Olika nivåer för olika målgrupper visas och diskuteras för F-klass–åk 9. Anna Perez och Ann Nord.

11.45–12.00 Utvärdering av träffen och tankar kring nästa zoommöte som är planerat till en heldag den 18 maj.

Anmälan

Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att delta! Anmälan senast den 18 mars till karin.sallstrom@lnu.se  

Varmt välkommen!

Vänligen, Karin

Via Zoom Karin Sällström Lägg till i din kalender