diskussioner
Nätverksträff

Nätverksträff för lärare i matematik

Förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller med annat ansvar/intresse för matematik – välkommen till ett digitalt möte via Zoom med Nätverket för lärare i matematik.

Nätverket för lärare i matematik vid Linnéuniversitetet, som startade på uppdrag av Skolverket 2007, inbjuder även i vår till nätverksträff. Du som är till exempel förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller har annat ansvar/intresse för matematik välkomnas till vårt nätverk! Vi lär av varandra.

Under träffen kommer Inger Lignell från Hultsfreds kommun att presentera sitt projekt om intensivmatematik i årskurs 7. Hanna Palmér, som är professor i matematikdidatik vid Linnéuniversitetet, kommer att ha en föreläsning. Vi kommer också att diskutera vilka utmaningar kommuner kan ställas inför när andelen behöriga lärare sjunker. Avslutningsvis kommer vi att utvärdera nätverket.

Program

08.45 Kort presentation av dagens program. Vi använder mitt zoomrum: https://lnu-se.zoom.us/my/karinsallstrom

09.00–10.00 Inger Lignell presenterar projektet Intensivmatematik i årskurs 7 på Albäcksskolan i Hultsfred. Uppföljande diskussion och reflektioner.

10.00–10.15 Paus

10.15–11.15 Anki Gomér Jonasson, Älmhults kommun, och Isabell Johansson, Gnosjö kommun, inleder med tankar kring vilka utmaningar de kan ställas inför i sina kommuner när andelen behöriga lärare sjunker.

11.15–11.30 Paus

11.30–12.00 Vi utvärderar nätverket. Utskickade enkätfrågor diskuteras och
sammanställs med hjälp av Padlet.

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.00 Hanna Palmér, professor i matematikdidatik vid Linnéuniversitetet, föreläser om ”Problemlösning och problemformulering som mål och medel i tidig matematikundervisning”.

14.00–14.15 Paus

14.15–15.00 Fortsatt arbete med att utvärdera nätverket samt tre tankar om dagen. Vi diskuterar förslag på innehåll inför höstens nätverksträff.

Kortare pauser läggs in under varje pass. :)

Anmälan

Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att delta! Anmälan senast den 17 maj till karin.sallstrom@lnu.se  

Varmt välkommen!

Vänligen, Karin