dator i förskolan

Nätverket: Matematik i förskolan genom digitala verktyg

Dagens tema

Playshop om hur digitala verktyg och digitala lärresurser kan användas för att främja kunskapsrepresentation

Program

kl.14-14.15 - Introduktion, Andreas Ebbelind/Hanna Palmer 

kl.14.15 -14.45 - Erfarenhetsutbyte/Fika, Tvärgrupper

kl.14.45 -16.15 - Föreläsning/Workshop, Marina Wernholm

kl.14.45 -16.15 - Avslutning, Alla

 

Föreläsare

Marina Wernholm undervisar i Förskollärarprogrammet, Grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, F-3 och 4-6, samt Speciallärar- och Specialpedagogprogrammet. Hon föreläser och har Playshops om hur digitala verktyg och digitala lärresurser kan användas för att främja barns/elevers kunskapsrepresentation samt deras utveckling av adekvat digital kompetens. Anledningen till att kalla det för Playshops är för att betona lekens betydelse för lärande.

Anmälan senast den 2 november via formuläret nedan.

Anmälan

 

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Campus Växjö (Sal meddelas senare) Lägg till i din kalender