Diskussioner
Nätverksträff

Nätverksträff för lärare i matematik

Förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller med annat ansvar/intresse för matematik – välkommen till ett möte med Nätverket för lärare i matematik. Mötet sker på plats i Växjö, men det är även möjligt att delta via Zoom på förmiddagen.

Nätverket för lärare i matematik vid Linnéuniversitetet, som startade på uppdrag av Skolverket 2007, bjuder in till nätverksträff i höst. Du som är till exempel förstelärare, lektor, matematikutvecklare, handledare eller har annat ansvar/intresse för matematik välkomnas till vårt nätverk! Vi lär av varandra.

Mötet sker i samverkan mellan nätverket speciallärare i matematik och nätverket lärare i matematik.

Program

Görel Sterner kommer att föreläsa om Specialpedagogiskt perspektiv på matematikundervisningen mellan 09.00 och 12.00, inklusive fika och frågestund. Föreläsningen kommer även att sändas via zoom.

En god pedagogisk idé är alltid att i första hand förebygga att svårigheter i
matematik uppstår. Forskning visar på betydelsen av att kombinera tidiga insatser
med god klassundervisning och effektivt särskilt stöd. Under föreläsningen
diskuteras hur skolans specialpedagogiska verksamhet kan organiseras för att:
- förebygga svårigheter genom tidiga strukturerade insatser redan i
förskoleklass
- erbjuda intensivundervisning under en begränsad med intensiv period
- ge stöd i form av steget-före-undervisning

Under föreläsningen diskuteras aktuell forskning om orsaker till svårigheter med tal
och tals användning och om effektiva undervisningsmetoder för elever i behov av
särskilt stöd. Konkreta exempel på explicit strukturerad undervisning ges också.
Görel Sterner är specialpedagog och tidigare projektledare vid Nationellt centrum
för matematikutbildning (NCM). I sin licentiatuppsats har hon bland annat studerat
effekter av explicit strukturerad undervisning i matematik i förskoleklass. I sitt arbete på NCM har hon ansvarat för forskningsbaserade projekt och utvecklingsarbeten med intensivundervisning i grundskolans åk 1–9. Görel har tillsammans med Ingrid Olsson och verksamma lärare tagit fram och prövat ut ett undervisningsmaterial för stödinsatser i förskoleklass och för intensivundervisning framför allt i åk 1–6.

På eftermiddagen följer vi upp förmidddagens föreläsning, diskuterar ämnen som
deltagarna i nätverket lyfter samt planerar innehållet för nätverksträffen våren
2022.

09.00-12.00 Lokal: WEBER Föreläsning, fikapaus och avslutande frågestund

12.00-13.15 Lunch i restaurang Kristina

13.15-14.30 Uppföljning av föreläsningen i K1073

14.30-15.00 Fika och utvärdering av träffen samt tankar kring vårens nätverksträff

Jag hoppas verkligen att du har möjlighet att delta!

Anmälan

Anmälan till träffen i Växjö senast den 23 oktober, obs bindande till
Karin Sällström karin.sallstrom@lnu.se

Det finns 30 platser på campus.
Glöm inte att anmäla ev allergier.

Du kan även följa föreläsningen via zoom och vid anmälan får du då en zoomlänk.

Varmt välkommen!
Vänligen Karin