Natur
Nätverksträff

Nätverksträff: Matematik i kulturmiljö med Prim-gruppen

Välkommen till en träff med nätverket Matematik i kulturmiljö.

Föreläsare

Prim-gruppen

Titel

Digitala nationella prov – möjligheter och utmaningar.

Arrangör

Nätverket Matematik i kulturmiljö

PRIM-gruppen har i uppdrag från Skolverket att utveckla digitala nationella prov i matematik. Som en del i det arbetet konstruerar vi uppgifter och prövar ut dessa i den digitala plattform som Skolverket tillhandahåller. Därefter analyseras resultaten och elevlösningarna. I de fall samma uppgift har prövats ut även på papper har resultaten jämförts. Vi kommer att berätta var i processen vi befinner oss nu och våra erfarenheter kring detta samt även titta på några uppgifter och se hur eleverna tar sig an dessa på dator och för några uppgifter jämföra hur de gör på papper.

Charlotte Nordberg och Anette Nydahl är provutvecklare och provansvariga för de nationella proven i årskurs 9 respektive 6. De medverkar även i PRIM-gruppens arbete med TIMSS. Båda är legitimerade lärare i Ma/NO 4–9 och har mångårig erfarenhet av undervisning i grundskolan, framförallt i grundskolans senare år.

Zoom länk finns här.

Viktigt att registrera en anmäla om deltagande för att få tillgång till mötet

Anmälningsformulär

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.