Gruppsamtal under nätverksträff
Heldag

Erfarenhetsutbyte med Regionalt nätverk för svenska och ämnesspråk

Välkommen till ett erfarenhetsutbyte mellan nätverkets medlemmar.

Mer information kommer.