Pär Eriksson
Forskningsseminarie eHälsa

Digitala vårdkontakttjänster i primärvården – erfarenheter från Region Kalmar län och Region Östergötland

Det blir merarbete då det blir ytterligare en inkorg att hålla reda på”. Det är ett av svaren som Pär Eriksson, doktorand och folkhälsoepidemiolog i Region Kalmar län, fått när han intervjuat vårdpersonal kring hur digitala vårdkontakttjänster påverkar arbetsbelastning, effektivitet, tillgänglighet och patientsäkerhet i primärvården.

- Jag är intresserad av hur arbetssituationen påverkas för läkare och sjuksköterskor när ny digital teknik som till exempel triagerings- och chattverktyg eller videosamtal införs på hälsocentralerna. Blir det smidigare eller krångligare, finns det några kritiska punkter som kan korrigeras? Och vilka är användarna?

Pär har tidigare arbetat internationellt med organisationsfrågor inom hälso- och sjukvård, och fokuserar nu på hur digital teknik förändrar förutsättningarna för vården. Dokumentation och patientsäkerhet är två viktiga delar. 

- Hur säkerställer man att viktig information inte försvinner i en chattkonversation när den sparas i form av en stor mängd oredigerad text, till skillnad från när en läkare själv sammanfattar de viktigaste punkterna i en patientjournal? Det finns en risk att den digitala tekniken löser vissa problem samtidigt som den skapar nya.

I sin forskning tittar han även på tillgänglighet och hur införandet av en chattfunktion upplevs av patienterna.

- Mina erfarenheter som också stöds av andra studier pekar på att patienter med kronisk sjukdom uppskattar chattfunktionen, de känner ett lugn då de upplever att de alltid har en direktkontakt med vården via chatten och inte behöver sätta sig i  telefonkö så fort de har en fråga.

Datum: Torsdag den 22 april
Tid: 14.30-16.00
Plats: Zoom-möte, länken skickas ut till anmälda en dag innan forskningsseminariet. 

Vill du delta? 
Anmäl dig till forskningsseminairet i formuläret nedan: 

Anmälan till Pär Erikssons forskningsseminarium 22/4

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Zoom-möte, länk skickas ut till anmälda dagen innan forskningsseminariet. Lägg till i din kalender