Presentation från Älmhult, RUC-rådet 22 september 2021
Konferens

RUC-råd 22 september 2021

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Dagens tema: Att arbeta framgångsrikt och uthålligt i en komplex skolvardag

Vilka faktorer avgör hur man med framgång kan leda förskolans och skolans arbete för bättre resultat? Vilka utvecklingsområden har identifierats i vår region och hur kan erfarenheter från insatser ge lärdomar för skolhuvudmän och lärarutbildningen?

Representanter från skolhuvudmän och forskare och utbildare från Linnéuniversitet berättade om erfarenheter av hur man med hjälp av nulägesanalys kan identifiera utvecklingsområden som leder vidare till insatser som syftar till att förbättra pedagogiska verksamheter samt barns och elevers lärande och kunskapsresultat. 

Från Älmhults kommun medverkade Camilla Svensson, utvecklingsstrateg, Andreas Burander, rektor, Ann-Christine Gomer Jonasson och Karin Förander, förstelärare i Älmhults kommun.

Från Linnéuniversitetet medverkade Stephan Rapp, professor i pedagogik med inriktning mot pedagogiskt ledarskap samt utbildningschef för det statliga rektorsprogrammet och Henrik Nilsson, universitetslektor, som är kontaktperson på Linnéuniversitetet i Skolverkets uppdrag “Samverkan för bästa skola”. 

Lärarutbildningen informerade om nyheter och pågående satsningar inom utbildning och forskning. Regionalt utvecklingscentrum (RUC) presenterade aktuella kompetensutvecklingsinsatser.

Det var cirka 35 personer från vår region som deltog i RUC-rådet.
Dagen genomfördes via Zoom. Stort tack till alla som var med!

Nästa RUC-råd planeras äga rum den 1 december 

Läs mer om tidigare RUC-råd

Läs mer om RUC

Stephan Rapps nya bok
Presentation RUC-rådet 22 september 2021