Skira äppelblommor
Heldag

RUC-råd 22 september 2021

RUC-råden är en regional mötesplats för skolhuvudmännens utvecklingsledare. Det genomförs tre RUC-råd per år.

Nästa RUC-råd planeras äga rum den 22 september.

Vi tackar alla som har hört av sig med förslag på innehåll!
Vi hör av oss framöver med mer information om innehåll, form och tider.
Reservera gärna dagen redan nu!

Läs mer om tidigare RUC-råd

Anmälan RUC-råd 22 september 2021

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.