CMAR bild

Seminarium: Demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarsflykt i megaprojekt

Vi välkomnar Livia Johannesson, fil.dr. och verksam på Score, SU. Seminariet kommer att ta avstamp i ett bokkapitel som hon skrivit. Kapitlet återfinns i boken: Baez Ullberg, S. (red.) & Körling, G. (red.) (2021) Kritiska perspektiv på storskalig infrastruktur. Utgivare: Svenska Sällskapet för Antropologi och Geografi,Serie Ymer.

Titel: En fråga om ansvar: Demokratiska mekanismer för ansvarsutkrävande och ansvarsflykt i megaprojekt

 

Författare: Livia Johannesson

>>Zoom-länk tillkommer<<