demonstration med plakat med texten "demokrati" i ett hjärta

Seminarium: En ifrågasatt demokrati

Teman för seminarietillfällena spänner över frågor som: Var sker det demokratiska samtalet bäst idag och i framtiden? Hur går vi från utanförskap till innanförskap för ett demokratiskt samhälle? Ungdomars deltagande (eller icke deltagande i demokratin)? Elevdemokrati och skolans demokratiska uppdrag; Demokrati och politisk polarisering.

Mer information om seminariet kommer snart.

Seminariet kommer att hållas via zoom, länk läggs upp här strax innan eventet.

Via Zoom Mats Sjölin Lägg till i din kalender