Kvinnlig polisstudent, kopparstick
Seminarium i polisforskning

Mellan bögskämt och prideparader - exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis

Seminarium i polisforskning

Föreläsare

Jens Rennstam är docent i företagsekonomi och forskar och undervisar i organisationsteori vid företagsekonomiska institutionen på Ekonomihögskolan, Lunds universitet. Hans forskning handlar om styrning och kontroll, kunskap och kunskapsarbete, varumärkesarbete, samt kön och mångfald i organisationer.

Bild på Jens Rennstam

På dagens seminarium presenterar Jens sin nyutkomna bok, Mellan bögskämt och prideparader - exkludering och inkludering av homosexualitet i svensk polis, som rör sig i gränslandet mellan polis-, organisations- och genusstudier. Med utgångspunkt i homo- och bisexuella polisers egna erfarenheter samt observationer av polisarbete analyserar boken hur exkludering och inkludering av homosexualitet samexisterar i svensk polis, hur dessa processer är relaterade till polisarbetets kultur och särdrag, samt hur polisledningen arbetar för att skapa en inkluderande organisation.

Seminariet hålls via denna Zoom-länk.

via Zoom Cecilia Jonsson Lägg till i din kalender