Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Dans och medeltida liturgier

Välkommen till ett seminarium arrangerat av forskarnätverket Medeltidsforum Linné.

Föreläsare

Laura Hellsten, Åbo Akademi

Titel

Dans och medeltida liturgier

Abstract

I min doktorsavhandling: Through the Bone and Marrow: Re-examining Theological Encounters with Dance in Medieval Europe (2020), som kommer ut 2021 på förlaget Brepols, tar jag mig an temat dans i västlig kristen tradition i Europa.

Mitt forskningsprojekt hade sin egentliga början som ett etnografiskt projekt där jag skulle följa med två grupper med människor i Svenska kyrkan som höll på med dans eller jobbade med Gudstjänstförnyelse genom dansmetoder. Ganska snabbt överraskades jag dock av en massa frågor om dansens historiska plats i den västerländska traditionen av kristenhet och därmed beslöt jag att vända min blick mot det förgångna. Jag fann både en teologisk tradition där dansen är ett omstritt fenomen och en massa tecken på att det dansats i kyrkorna, framför allt på medeltiden.

Utmaningen med att studera dans som ett historisk fenomen visade sig inte bara vara frågan om material – dvs. hur man kan identifiera spår av ett så flyktigt fenomen som dans, och kan man alls veta om och hur det dansats när enhetliga dansnotations-system skapats i Europa först på 1400-talet? Den främsta utmaningen blev istället frågan om världsbild och den "moderna" teologiska och vetenskapliga "blicken", som per automatik klassat all sorts inslag av dans i och runt kyrkor som antingen direkt heretiskt eller som kvarlevor av hedniska riter och bruk.

Största delen av min avhandling går ut på att visa på exempel på hur den "social imaginary" som tidigare vetenskapsutövar varit influerad av förpassat alla former av dans i kristna kontexter – även när evidens på dessa framkommer – till att vara teologiskt irrelevanta. I den presentation jag skall hålla åt er, skulle jag istället vilja visa på hur olika bildkonst motiv tillsammans med andra historiska källor, kunde tolkas i ett nytt ljus.

Seminarieserien

Detta seminarium ingår i forskarnätverket Medeltidsforum Linnés seminarieserie. Alla kommande seminarier i serien finns samlade hos Medeltidsforum Linné.

Bild: Målning från Överselö kyrka, Södermanland (detalj) föreställande S:t Botvid och S:t Sigfrid. Foto: Lennart Karlsson, Statens historiska museer.

Via Zoom, länk skickas till alla på MFL:s mejllista strax innan seminariet Lena Liepe Lägg till i din kalender