Kvinnlig polisstudent, kopparstick

Polisstudenters skrivande

Seminarium i polisforskning

Föreläsare

Sofia Ask, universitetslektor i svenska språket

Bild på Sofia Ask

Utvecklingen av polisärt skrivande står allt oftare i fokus, och det syns inte minst i den nya utbildningsplanen för polisutbildningen där det finns ett starkt tryck på att utbildningen ska stärka studenternas förmåga att skriva rättssäkra, vårdade och begripliga texter. På det här seminariet redogör jag för hur Institutionen för svenska språket och polisutbildningen i Växjö under några år har samarbetat för att utveckla studenternas skrivande och vilka lärdomar vi har dragit i den processen. Därefter presenterar jag resultaten av min senaste studie av polisiära texter skrivna inom utbildningen för att ge några exempel på hur språkvetenskapen kan bidra till ny förståelse för studenters skrivande och hur de bäst kan hjälpas vidare att utvecklas som skribenter.

via Zoom Mattias Örnerheim Lägg till i din kalender