CMAR bild

Seminarium: The role of a safe psychological climate

Den 3 september är det dags för ett nytt AES/CMAR-seminarium!
Tobias Johansson, professor i ekonomi- och verksamhetsstyrning vid Mälardalens högskola kommer att presentera manus om ”enabling control” som är under bedömning i tidskrift. Det handlar om hur ”mellanchefer” i Örebro kommun uppfattar styrningens möjliggörande kvaliteter och ur det bemyndigar dem och leder till mindre red-tape uppfattningar.

Titel: Explaining individual-level variation in enabling control perceptions within a control system design: The role of a safe psychological climate

 

Författare: Tobias Johansson och Gabriella Wennblom 

>>pappret kommer att distribueras en vecka innan seminariet<<