Kvinna står och föreläser framför projektor

UB föreläser: Studieteknik: lässtrategier, anteckningsteknik och planering. Del 3

På måndagar kan du ta del av miniföreläsningar med efterföljande frågestund på UB:s handledningsyta.

Den här föreläsningen passar dig som just har påbörjat dina akademiska studier. Vi inleder med en kort film som handlar om hur du kan kategorisera och strukturera ditt material efter läsning och föreläsningar. Filmen följs av enfrågestund, där du har möjlighet att samtala med oss om vikten av att se mönster och samband i allt du har läst och hört.