Bild från utställning. Föreställer keramik
- Heldag

Utställning: Conversation Piece

Conversation Piece-
`something, esp an unusual object, that provokes conversation´

Conversation piece är ett konstprojekt som utforskar material i förhållande till identitet och som använder dialogen som metod. Bakom projektet står konstnärerna och forskarna Anna-Karin Arvidsson och Katarina Botwid.

BAKGRUND OCH MATERIAL

Liksom andra praktiker använder Anna-Karin och Katarina på olika sätt görande för att förstå världen. De är båda keramiker utbildade på HDK på Linjen för keramisk konst och har valt ett material, lera, som utgör fundamentet för deras konstnärliga utforskande.

- Vi har ägnat mycket tid åt att lära oss att arbeta med materialet, förstå hur det kan formas, betvingas och ge uttryck och på så vis kommunicera. Det har handlat om att förstå materialets identitet och hur vi kan påverka den. I det här projektet arbetar vi omvänt med att försöka förstå hur materialet påverkar människans identitet, sett ur olika perspektiv. Det innebär att vi intresserar oss för materialets: ursprung, avsändare, mottagare, anonymitet, direkthet och hur det är en del i förändring. Vi tillåter oss att använda olika ingångar och perspektiv men kanske främst ett post-humanistiskt tänkande.  Den keramiska processens narrativ rör sig från en naturlig lertäkt där den plastiska och vattenkänsliga leran möter människan som formar den och bränner den för ett nytt syfte.

Förutom sina konstnärliga verksamheter bedriver Katarina unik arkeologisk forskning med inriktning på forntida keramiker och deras hantverksskicklighet. Skickligheten visar sig i den keramik som ligger i jorden som oupptäckta fynd eller i museernas magasin. Anna -Karin har fördjupat sig i det keramiska materialet ur ett designperspektiv och med fokus på hur materialet kan vara en del i en strävan mot en mer hållbar framtid. Deras bakgrund ger det här projektet tidsdjup som både blickar bakåt och samtidigt syftar in i framtiden. 

 

DIALOG

Metoden för projektet, dialogen, utgör tillsammans med materialet fundament och förs på på olika plan. Till en början fördes dialogen mellan konstnären och materialet i  respektive ateljé. När Anna-Karin bjöd in Katarina till  samarbete startade dialogen mellan dem. Den bestod i att de, via mejl, skickade texter som också i någon form materialiserades. Dialogen rörde sig i tematiska omgångar, under fyra teman: Material och ursprung, Många eller få , Från direkt till anonym och Långt borta och nära som undersöktes. Varje vecka skickades en ny text med en tillhörande skiss. Syftet med den här dialogen var att som skrivande keramiker ta del av den andres idéer, utmana till nytt tänkande och erbjuda nya möjligheter att gestalta.

-Förutom temadialogen träffades vi eller samtalade på telefon om processen. Tillsammans etablerade vi också en kontakt med en lokal second hand-rörelse, Kupan, som vi startade  ett samarbete med. Genom Kupan fick vi tillgång till det keramiska materialet i form av färdiga keramiska objekt som av någon anledning ansågs förbrukade eller icke önskvärda. Objekten kom att utgöra vårt samtida keramiska arkiv och kom liksom personalen som arbetade där att utgöra en viktig dialogpartner. 

Utifrån det material som uppkommit genom olika dialoger har vi utarbetat ett utställningskoncept.

Läs mer om hur och var ni kan se utställningen på Växjö Konsthalls webbsida 

- Heldag Växjö konsthall Anna-Karin Arvidsson Lägg till i din kalender