Digital människa
Forum för skolsamverkan

Forum för skolsamverkan: Skolhuvudmännens utvecklingsarbete inom digitalisering

Regionalt utvecklingscentrum (RUC) har på uppdrag av Nämnden för lärarutbildning (NLU), genomfört en inventering av kompetensutvecklingsbehovet hos Linnéregionens skolhuvudmän 2020.

Måndagen den 29 mars kl 15.00-16.00, bjuder RUC och TeMa Linné, fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet, in till ett digitalt möte för de skolhuvudmän som i nämnda inventering har prioriterat pågående eller kommande utvecklingsarbete inom digitalisering.

Vi för ett samtal om vilka tankar och utmaningar som ligger bakom skolhuvudmännens kompetensutvecklingsbehov i arbetet med digitalisering. Vid mötet deltar professor Italo Masiello och universitetslektor Susanna Nordmark, Linnéuniversitetet, som leder forskargruppen och kunskapsområdet EdTechLnu vars syfte är att aktualisera, förändra och förbättra utbildning, undervisning och lärande på flera olika plan.

Till mötet inbjuds också skolhuvudmän som inte gett uttryck för behov av kompetensutveckling inom digitalisering, men som har intresse av att delta.

Den 1 april publicerades information om Susannas och Italos forskning i publikationen Spaningen.se (aktuella frågor kring vad teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande).
Man får scrolla ganska långt ner. Håll utkik efter gula illustrationer:
https://www.spaningen.se/ur-nyhetsflodet-vecka-13