världenkarta

Vårens nätverksträff för historielärare

Reviderade ämnes- och kursplaner på gymnasiet – David Rosenlund

Skolverket har under 2021 startat ett projekt för att revidera ämnes-och kursplaner på gymnasiet. Projektet har sin främsta utgångspunkt i betygsutredningen Bygga, bedöma, betygssätta (SOU 2020:43) och dess förslag om ett ämnesbaserat, istället för det nuvarande kursbaserade, gymnasiet. https://www.regeringen.se/rattsliga- dokument/statens-offentliga-utredningar/2020/08/sou-202043/

Syftet med denna presentation är att informera om och diskutera hur historieämnet kan se ut i det kommande ämnesutformade gymnasiet. Först kommer utgångspunkterna för det ämnesutformade gymnasiet att presenteras i korthet. Därefter kommer historieämnet att belysas i ljuset av den nya struktur som ämnesutformningen medför, till exempel i fråga om nivåer, progression och betygskriterier. Sedan kommer olika sätt att formulera innehållet i historieämnet att presenteras. Eftersom detta samtal kommer att ske i processen kommer

innehållet att vara av karaktären ’work-in-progress’.

David Rosenlund är ämnesdidaktisk expert i detta revideringsarbete. Rosenlund är lektor i historiedidaktik vid Malmö universitet och hans forskningsintressen handlar främst om olika aspekter av historieämnets innehåll och hur det gestaltas i kursplaner, lärares praktik och elevers lärande.

Anmälan görs senast den 20 april till kristina.kakoulidou@lnu.se.  En Zoomlänk till nätverksträffen skickas ut via e-post den 21 april.

Välkommen!

Hälsningar
Kristina Kakoulidou

Zoom - länken skickas ut via e-post den 21 april. Läs mer om evenemanget Lägg till i din kalender