Bild på forskare Tora Hammar

Vilka förväntningar har personal och patienter på Nationella läkemedelslistan?

Den 11 november bjuds vårdpersonal, apotekspersonal, patienter, myndigheter, forskare och allmänhet in till Tora Hammars forskningsseminarium för presentation och diskussion kring den nya rapporten ”Patienternas och personalens upplevelser av läkemedelsprocessen och förväntningar på Nationella läkemedelslistan”.

-I vår studie kan vi se att det finns höga förväntningar kring Nationella läkemedelslistan som inte stämmer överens med de lösningar som presenteras och är på väg att implementeras, säger Tora Hammar, lektor vid
eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet.

I studien har det genomförts 33 intervjuer och 809 enkäter med läkare, sjuksköterskor, farmaceuter på apotek, kliniska farmaceuter, patienter och anhöriga om deras upplevelser kring läkemedelsprocessen innan lagen om nationell läkemedelslista trädde i kraft tidigare i år och vilka förväntningar de har kring Nationella läkemedelslistan.

Områden som behöver lösas
- Det finns en förhoppning om en nationell gemensam läkemedelslista som innebär en ökad patientsäkerhet och en lösning på de många och stora problem som finns idag, men många känner en stor oro och i vår rapport ringar vi in flera konkreta områden som behöver lösas för en lyckad implementering av Nationella läkemedelslistan som inte äventyrar patientsäkerheten, säger Tora och tillägger att Sverige nu befinner sig i ett momentum. 

- Sverige har nationellt börjat ta tag i de svåra frågorna som kommer upp till ytan med Nationella läkemedelslistan och för att hitta en hållbar lösning är det av yttersta vikt att vi gör kloka val och att myndigheter, vård, apotek, patienter och forskare arbetar tillsammans. 

Datum:  Torsdag 11 november
Tid: 14.30-16.00 

Sal:  Zoom-länk och information skickas ut till anmälda en dag innan seminaret.

Vill du delta?
Anmäla dig i formuläret nedan, gärna innan den 9 november, men vi tar även emot sena anmälningar) (en dag innan seminariet skickar vi ut en länk till alla anmälda). 

Läs mer om projektet och hela slutrapporten här.

Vill du delta? Anmäl dig här:

Medgivande - GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender