Händer som håller jord och en liten planta
Workshop

Framgångsvägar för upplevelseföretag som vill kombinera mat & musik: MatPLUS-workshop

Den 15 december bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en workshop där vi presenterar resultat från aktuella studier, diskuterar trender, möjligheter och utmaningar för olika typer av upplevelseföretag.

Att attrahera alla sinnen blir allt viktigare när vi tänker på mat

I den livsmedelsstrategi som Sveriges regering tagit fram konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många företag, vars framgång till stor del beror på hur de hanterar nya möjligheter och utmaningar på en marknad där det blir allt viktigare att förstå sinnenas betydelse för vad konsumenter köper. Hur kan ditt företags erbjudanden stödjas av en attraktiv upplevelse? Hur skapas en attraktiv upplevelse genom kombinationen av mat och musik?

En förmiddag för kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små och medelstora företag som vill utveckla sin verksamhet och tanken är att vi under cirka tre timmar kommer att ägna oss åt tre saker:

  1. Gå igenom olika perspektiv på kombinationen av mat och musik, varför det är viktigt och hur det kan användas för att påverka konsumentupplevelser samt köpbeteenden.
  2. Gå igenom möjliga tillvägagångssätt, praktiska exempel, och metoder som kan användas för att se hur varumärken, produkter, miljöer och musik samspelar för att skapa positiva kundupplevelser.
  3. Diskutera om det finns utmaningar eller existerade strategier som används i den egna verksamheten, om det finns förbättringspotential samt hur potenti-ella kunder kan reagera i varierande situationer. Vi fångar upp och diskutera specifika utmaningar och möjligheter kopplade till deltagarnas egna verksamheter. Målet är att alla deltagare ska få med sig nya idéer om hur de kan utveckla sina verksamheter när det gäller att kombinera mat och musik. Vad kan ditt företag göra bättre?

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av Jonas Bjälesjö och Henric Lindström, som forskar om Musikbranschen, och Petter Boye, som bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan. Träffen är den femte i en serie av workshops kallad MatPLUS. Sammantaget planerar vi åtta fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till upp-följning och stöd för konkret utveckling sina respektive verksamheter. Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden.

Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum i Ekonomihögskolans helt nya lokaler vid Universitetskajen, Landgången 6 i Kalmar den 15 december kl 9–12 och för de som önskar avslutar vi kl 12 med gemensam lunch till självkostnad (lokal meddelas senare).

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling Sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-44 44 80 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: olivia.kraft.extern@lnu.se eller petter.boye@lnu.se

Universitetskajen, Kalmar (lokal meddelas senare) Petter Boye Lägg till i din kalender