-
Styrelsemöte

2022-10-12 Universitetsstyrelsen sammanträder (plats ej bestämd)

Mer information på styrelsens sida på Lnu.se eller motsvarande sida på Medarbetare.

- Lägg till i din kalender