Händer som håller jord och en liten planta
Workshop

Hur utvecklar du kundupplevelsen med små resurser? Customer experience management för små livsmedelsföretag: MatPLUS-workshop (steg 1)

Den 8 december bjuder Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet in till en digital workshop för att utveckla kunskap baserat på aktuella studier och trender för att möta möjligheter och utmaningar i olika typer av livsmedelsförädlande företag.

Upplevelsen är av avgörande betydelse för vilka livsmedel vi väljer att konsumera

I Sveriges livsmedelsstrategi med sikte mot år 2030 konstateras att marknaden behöver möta konsumenternas förändrade efterfrågan på varor och tjänster. Småland och Öland har många livsmedelsföretag med högkvalitativa produkter och erbjudanden i kedjan från jord till bord, vars framgång beror på hur de hanterar och möter kunders krav. Kundens upplevelse av det företagen erbjuder är central när det gäller vad de väljer att köpa och konsumera. Vad har då ett litet livsmedelsföretag med små resurser för möjligheter att utveckla ett erbjudande som skapar värde för konsumenter och särskiljer det från vad konkurrenter erbjuder?

En möjlighet till kunskap och nya idéer

Denna träff riktar sig till små och medelstora företag som på olika sätt förädlar livsmedel och som vill utveckla sin verksamhet och sina erbjudanden för en bättre kundupplevelse. Tanken är att vi under 2,5 timmar kommer att ägna oss åt i huvudsak två saker:

Del 1 – Grunderna i Customer experience management

Utifrån ett helhetsperspektiv där kundens alla kontakter och interaktioner med företaget ligger i fokus, får deltagaren verktyg för att samordna dessa så att kundens upplevelser stärker företagets identitet och varumärken.

Hur kan man identifiera och utveckla möjliga idéer och koncept för kundupplevelser? Vi diskuterar relationsmarknadsföring från ett konsumentupplevelseperspektiv och hur ett litet livsmedelsföretag kan ta vara på möjligheterna.

Del 2 – Hur man arbetar med Customer experience management i praktiken

Hur kan man med små resurser designa, utveckla och implementera kundupplevelsestrategier för olika typer av livsmedelsföretag? MaxMikael berättar bland annat om framgångsexempel från sina studier av calvadosproducenter i Frankrike. Vi diskuterar hur man kan beskriva, analysera och utvärdera företagets erbjudande ur ett kundvärdeskapande perspektiv och hur man med små resurser kan utforma och arbeta med kundupplevelser genom flera olika kontaktytor och kanaler.

Denna träff kan ses som en introduktion till ämnet och för de som deltar här finns möjlighet att vara med på steg två på eftermiddagen den 8 december då vi har en fördjupning som ger deltagarna möjlighet att få stöd och hjälp med att mer konkret och utifrån individuella förutsättningar arbeta med utveckling av kundupplevelse i sina egna verksamheter. Längre fram kommer vi även att erbjuda uppföljnings¬aktivi-teter på samma tema.

Ett program för konkret utveckling i små och medelstora företag

Denna träff leds av MaxMikael Wilde Björling som forskar och undervisar om marknadsföring och kundupplevelser och Petter Boye som är sammanhållande för MatPLUS-programmet och bland annat forskar om affärsutveckling och samverkan.

Träffen ingår i en serie av workshops kallad MatPLUS. Sammantaget har vi planerat flera fristående träffar och där de deltagare som väljer att följa serien kan se den som ett utvecklingsprogram med möjlighet till uppföljning och stöd för konkret utveckling av sina respektive verksamheter. Workshopserien ger deltagarna stora möjligheter att bygga nätverk och utbyta erfarenheter med varandra kring aktuella och gemensamma intresseområden. Hur skaffar du och ditt företag ny kunskap och nya idéer?

Tid och plats

Den aktuella träffen äger rum på Linnéuniversitetets nya campus på Universitetskajen i Kalmar den 8 december kl 9:30-12:00. Lokal meddelas senare.

Vi bjuder på fika i halvtid och för de som önskar har vi en gemensam lunch kl 12 med gemensam lunch till självkostnad.

MatPLUS en del av ett större EU-projekt, Livsmedelsutveckling Sydost. Detta EU-projekt innebär att deltagarna står för egen tid och eventuella resor, men i övrigt sker medverkan utan kostnad.

Du är välkommen att kontakta Petter Boye som ansvarar för workshopserien på telefon 0708-44 44 80 eller petter.boye@lnu.se om du har frågor kring medverkan och kommande möten.

Anmälan

Anmälan via e-post till: olivia.kraft.extern@lnu.se eller petter.boye@lnu.se

Universitetskajen, Kalmar (lokal meddelas senare) Petter Boye Lägg till i din kalender