licentiatuppsatser
Licentiatseminarium

Licentiatseminarium i statistik: Nahla Ali Albasuoni

Titel: Improved intercept estimators.

Ämne: Statistik

Institution: Institutionen för nationalekonomi och statistik

Datum: 6 december 2022, kl. 13:00 

Plats:  Zoom. Klicka här för zoom-länk

Opponent: Docent Abdullah Almasri, Karlstad Universitet

Handledare och ordförande: Professor Thomas Holgersson, Linnéuniversitetet

Examinator: Docent Roger Pettersson, Linnéuniversitetet