Anna Rossander
Forskningsseminarium e-hälsa

Ingen nytta med digitalisering utan interoperabilitet, men vad är det egentligen?”

-AI och digitalisering sägs ofta vara lösningen på vårdens problem, men för att uppnå nytta med digitaliseringen måste vi få ordning på vår data så att vi kan dela och återanvända den med bibehållen betydelse, säger Anna Rossander. Hon är informatiker i Västra Götalandsregionen, leg läkare och doktorand vid Göteborgs universitet och den 13:e oktober bjuds hon in för att berätta om sin forskning inom ämnet.

- De flesta regioner har dålig ordning på sin data vilket är nödvändigt för att kunna uppnå nytta med digitaliseringen, säger Anna Rossander.  

Hon har tidigare arbetat som läkare, är informatiker vid Västra Götalandsregionen och forskar kring hur sjukvårdens digitala system kan bli bättre på att skicka information mellan varandra.  

Digitalisering innebär fantastiska möjligheter för vården, med bättre lösningar för patienter och personal i vardagen men också för uppföljning, forskning och förebyggande arbete. 

- Men om vi ska kunna skapa lösningar på samma sätt som vi är vana vid från övriga samhället, till exempel bankvärlden, så måste vi få ordning på vår data. 

Enligt Anna behöver det dock inte innebära att alla 21 regioner och övriga aktörer använder samma struktur.

- I min forskning har jag tittat på strukturen i olika informationsmodeller och många av dem är lika varandra. Det spelar inte så stor roll vilken informationsmodell vi använder utan det viktiga är att varje aktör väljer en modell och får ordning på sin egen data, då kan vi uppnå en bättre interoperabilitet och dra nytta av digitaliseringen, säger Anna Rossander. 

Seminariet hålls på svenska!

Forskare: Anna Rossander, Doktorand och informatiker, Göteborgs Universitet och Västra Götalandsregionen:

Tid: Torsdag 13 oktober kl 15.00-16.00

Zoom/Distans: Seminariet sänds endast på distans via zoom, anmäl dig nedan för att få en zoomlänk till seminariet. 

Anmäl dig till seminariet här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.

Lägg till i din kalender