Maskiner i hus EPIC
Visning labb/miniseminarier

Automationsdag SMART-IAT 1.5

Välkommen till en Automationsdag på Epic - Innovation & Technology Center där projektledning och forskare berättar mer om projektet SMART-IAT 1.5 och visar hur det kan skapa värde i er organisation.

Program

12.00-14.00 alternativt 14.00-16.30 (samma innehåll bägge tider)

12:00-13:10       Mingellunch med visning i labbet
13.15-14.00       Miniseminarier

Tillståndsövervakning med vibration, Prediktivt underhåll, Robotsystem, Kompetensutveckling och stöd i omställningen till automation ooch digitalisering.

14:00-15.10       Visning i labbet (samma som ovan) inkl. fika
15:15-16:00       Miniseminarier (samma som ovan)

Tillståndsövervakning med vibration, Prediktivt underhåll, Robotsystem, Kompetensutveckling och stöd i omställningen till automation ooch digitalisering.

Var: Epic - Innovation & Technology Center, Georg Lûckligs väg 1, Växjö (universitetsområdet).

Anmälan: Inkl. ev. allergier till magdalena.oskarsson@goepic.se

Mer om projektet

Projetet Demonstrationsmiljö för smart och innovativ automatisering i tillverkningsindustrin 1.5 (Smart-IAT 1.5) syftar till att möte tillverkande företags behov av att stärka kompetens- och konkurrenskraft. Fortsättningsprojetetet Smart-IAT 1.5 har som mål att vidareutveckla demonstrationsmiljön som byggts upp under tidigare projekt Smart-IAT för workshop och experiment i samverkan med tillverkande industri, främst SMF.

logotyper ERUF och Region Kronoberg