ungdomar i silhuett
- Heldag
Konferens

Nätverksmöte för Barn och unga med sexuella beteendeproblem (BUAS)

I detta nätverksmöte vill vi uppmärksamma bristande kunskap och beredskap inom skolan om barn/unga med sexuella beteendeproblem och konsekvenser av detta. Mötet vänder sig till professionella som i sitt arbete möter barn/unga med sådana problem.

Nätverket Barn och unga med sexuella beteendeproblem (BUAS) bildades för mer än 20 år sedan. Mycket har hänt, kunskapen har ökat hos vissa och lite mer resurser är tillgängliga. Men det finns fortfarande stora behov av att förbättra kunskapen inom skola, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatri om barn och unga med sexuella beteendeproblem och att utveckla resurserna.

Om innehållet

En viktig kunskap som framträder allt tydligare i olika forskningsstudier är att hälften av sexuella övergrepp som barn och ungdomar blir utsatta för är övergrepp av en ung person. Det är ett anmärkningsvärt förhållande som borde leda till kraftfulla tidiga insatser.

I programmet för detta nätverksmöte vill vi uppmärksamma bristande kunskap och beredskap inom skolan om barn/unga med sexuella beteendeproblem och konsekvenser av det. Vi får ta del av en aktuell forskningsstudie där offer för ungas sexuella våld intervjuats och vidare får vi höra om hur man i Norge försöker sprida kunskap om barn/unga med sexuella beteendeproblem.

Som vanligt på nätverksmötena vill vi också få del av lägesrapporter. Ange i anmälan om du/ni vill presentera något från din/er verksamhet som rör barn och unga med sexuellabeteendeproblem.

Vi har fått ett önskemål om tid för att i mindre grupper fördjupa en problemställning kopplad till barn/unga med sexuella beteendeproblem. Vi önskar därför att du i anmälan anger ett tema/en problemställning du vill tala med andra om i mindre grupp, under ett pass.

Mer information och anmälan

  • För vem: Konferensen är öppen för professionella som i sitt arbete möter barn/unga med sexuella beteendeproblem.
  • Kostnad: Avgift för konferensen är 1 500 kr (exkl moms). Avgiften inkluderar lokal, kaffe och lunch två dagar. Avgiften faktureras från Linnéuniversitetet eller betalas med kort.
  • Hotell: Förslag på hotell finns via anmälningslänken.
  • Konferensmiddag: Vi bokar bord för gemensam middag 19 maj, om det finns intresse för det. Ange i din anmälan om du vill delta, så beställer vi bord till alla. Middagen betalas på plats av de som vill delta.
  • Anmäl dig: Senast 30 april 2022 via denna länk.

Nätverksträffen arrangeras av Cecilia Kjellgren, socionom/forskare vid Linnéuniversitetet och medlem i forskningsmiljön Research on Interventions and Support for Children and Youth (RISCY), som också sponsrar konferensen, och Annika Wassberg, föreståndare öppenvård vid Balansgruppen.

Vid eventuella frågor, kontakta Cecilia Kjellgren, cecilia.kjellgren@lnu.se eller 072–701 83 42, eller Annika Wassberg, annika@balansgruppen.se eller 070–685 19 00.

Program

19 maj

9.15 Välkommen. Kort presentation av programmet och deltagare.
9.45 Kaffe
10.10 Cecilia Kjellgren och Annika Wassberg sammanfattar kunskap från forskning och praktik om unga med sexuella beteendeproblem.
11.30 Lunch
12.30 Att vara ung och utsatt för våld i en nära relation – omgivningens responser och ungas motstånd.
Sibel Korkmaz. Socionom/lektor i socialt arbete, Stockholms universitet. Sibel disputerade 2021 på en avhandling om våld i ungas relationer.
13.30 Diskussion och frågor
13.45 Lägesrapporter från deltagande verksamheter
14.30 Kaffe
15.00 Fortsättning lägesrapporter
17.00 Slut för dagen
19.00 Gemensam middag för de som önskar

20 maj

8.30 Læreres mulighet til å avdekke og sette inn tiltak ovenfor barn som utviser problematisk og skadelig seksuell atferd i barneskolen.
Kjersti Draugdalen. Pedagog, doktorand, Universitetet i Sørøst-Norge. Kjerstis avhandling fokuserar på hur skolan uppmärksammar sexuella beteenden hos barn.
9.15 Frågor och diskussion
9.30 Kaffe
9.50 Forebyggning og håndtering av problematisk og skadelig seksuell atferd hos barn og unge.
Steinar Hvål, psykolog, Rona Eriksen, specialrådgivare, och Sylvia Otterå Haukanes, kommunikatör, RVTS, Norge presenterar en hemsida.
11.30 Lunch
12.30 Diskussion om hur nätverket kan sprida kunskap om barn och unga med sexuella beteendeproblem
13.15 Diskussioner i mindre grupper om aktuella problemställningar
14.30 Kaffe och återsamling
15.00 Avslut