Ödehus, Foto Robert Danielsson
Inspirationsdag

Cirkulärt byggande och återbruk - inspirationsdag

Bygg och fastighetssektorn står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser. När vi river en byggnad idag återbrukar vi inte byggdelarna. De blir ofta ”deponi”. I ett hållbart samhälle behöver vi hitta nya sätt att göra saker på. Omställningen inom byggsektorn är en resa vi har att göra tillsammans. Hur bygger vi om 50 år? Och vad är första steget att ta utifrån ditt perspektiv? Med en rad korta inslag från kunniga föreläsare vill vi inspirera nytänkande och utveckling.

Fotograf bilden av ödehuset ovan: Robert Danielsson

Till dig som vill delta

Du kan välja delta på hela eller delar av dagen. Dagen görs som en del i pågående utbildning, och kan på så sätt erbjudas kostnadsfritt till fler intressenter. Vi vill gärna låta fler ta del av innehållet och vi ser möjligheter att nätverka och samverka kring dessa viktiga frågor. Lunch är möjligt på egen bekostnad i den närliggande universitetsrestaurangen. Välkommen! 
Om du vill ha kaffe så anmäl dig gärna med ett enkelt mail till samverkan.ftk@lnu.se

Förtydligande: Det är öppet för alla som vill att delta. Det kostar alltså inget, men anmäl dig gärna med ett mail så vi vet att du vill komma och kan beställa kaffe. så det räcker Om du vill äta lunch så gör du det på egen bekostnad, t ex i universitetsrestaurangen i huvudbyggnaden. Vi tar inte anmälningar för lunchen.

Program

Från 9.30 kaffe
10.00 – Moderator Anette Andersson, Linnéuniversitetet hälsar välkomna

Fm: ÅTERANVÄNDNING, ÅTERBRUK, ÅTERVINNING

Ödehus
Robert Danielsson årets landsbygdsutvecklare, och ägare till kontona landsbygdsdröm och jag räddade ett ödehus, berättar om potentialen ödehus som finns som en dold resurs i vårt kulturlandskap. Både som ett sätt att berätta vår historia men också som en möjlig lösning till lokal- och bostadsbristen i vårt land.

Det småländska kulturlandskapets resurser.
Samuel Palmblad Kulturparken Småland och lärare på Byggteknik i byggnadsvård, Linnéuniversitetet.
Smålands möjligheter till att använda vår kulturmiljö mer kreativt. Möjligheter och utmaningar.

BY2030- Bymässa i Kronoberg
Eva Haraldsson, Linnéuniversitetet och Region Kronoberg
Ett initiativ kring utveckling av det befintliga för att skapa det nya attraktiva.
Samhällsutvecklingsmässa i Kronbergs län där vi tar avstamp i samhällsutveckling och boendeattraktivitet på landsbygden med gestaltning och bygemenskap som ledorden.

ca 10.45: Paus

Goda hus-återbruksarbetet i Småland och Blekinge
Anders Lundgren, projektledare, berättar om GodaHus arbete inom återbruk och cirkulärt byggande i Småland och Blekinge.

Återvinning av glas och trä
Mikael Ludvigsson, projektledare Smart housing Småland, RISE, visar på forskning och nya stegs om tagits inom återvinning av glas och träsektorn.

LUNCH

Em: NY OCH NYGAMLA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH VERKTYG

13.00

Vad kan en kommun göra för att skapa cirkulärt hållbart byggande?
Olivia Thim, näringslivsutvecklare Växjö kommun
Växjö kommun har länge sysslat med hållbart byggande. Mycket i form av att vara Sveriges ledande kommun när det kommer till träbyggande. Men vad gör de mer? Hur kan en kommun jobba med frågan?

Skogen som en råvara för hållbarhet i cirkulärt byggande
Åsa Rydell Blom, docent och prodekan Skog och trä, Linnéuniversitetet. 
Vilken roll ska skogen spela för vår omställning till cirkulärt och hållbart byggande?

Modernt träbyggande som ett verktyg för cirkulärt byggande
Thomas Bader, prefekt och professor Byggteknik, Linnéuniversitetet 
Hur vill institutionen för byggteknik jobba med frågan kring hållbart cirkulärt byggande? Vad görs och vad tror vi behöver göras inom träbyggandet?

Ca 14.20: Kaffe

Regionsjukhuset i Kronoberg
Johanna Bergström, hållbarhetsstrateg Region Kronoberg och
Per Olsson LINK Arkitektur, hållbarghetsansvarig för det vinnande förslaget
Region Kronoberg gav Tre arkitektteam möjligheten att ta fram varsitt förslag till att skapa framtidens regionsjukhus i Kronobergs län.
Hållbarhetsstrateg Johanna Bergström berättar om processen för detta program och hållbarhetsansvarig Per Olsson på LINK Arkitektur berättar om processen att ta fram det vinnande förslaget.

Hur designar vi byggnader som håller över tid och alltid kommer vara värda att behålla?
Anna Braide, arkitekt och forskare inom bostadsbyggande på CBA; Chalmers tekniska högskola
Anna forskar kring bostadens utformning och dess betydelse. Hur kan den designas för att bli mer användbar och flexibel för framtiden.

Samtal med föredragshållarna: Hur bygger vi om 50 år? Och vad är första steget att ta utifrån ditt perspektiv?

Avslutning
16.30

Nya CLV, illustration: Region Kronoberg/LINK arkitektur
Nya CLV, illustration: Region Kronoberg/LINK arkitektur.
M-husets entré, Linnéuniversitetet, Växjö Eva Haraldsson Lägg till i din kalender