Samarbetspartners CISA
- Heldag
Konferens

CISA-konferensen 2022

Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk i akut vård (CISA) bjuder in till årlig konferens den 20-21 oktober 2022. CISA-konferensen är ett samarrangemang mellan Linnéuniversitetet, Regionsdagarna för intensiv- och perioperativ vård och Blåljusstiftelsen.

Konferensen 2022 kommer att bli digital.

Årets konferensteman

Huvudtemat för årets CISA-konferens är Beredskap vid akut kris och vardagliga utmaningar - från sär- till samhällsintresse.

Övriga teman är:

Framtidens beredskap vid kris och krig
Från särintresse till samhällsintresse?

Prioriteringar och miljö
Pys och suck – vem orkar vårdas och vårda på IVA?

Akuta händelser i landsbygd
Vågar vi leva på landet i morgondagens samhälle?

Patientsäker anestesi- och operationssjukvård
Utmaningar i den dagliga vården – vågar vi bli opererade?

 

Här kan du läsa mer om CISA (Centrum för interprofessionell samverkan och sambruk inom akut vård).

- Heldag Online Anders Svensson Lägg till i din kalender