Avhandlingar
Disputation

Disputation i pedagogik: Birgitta Lundbäck

Avhandlingens titel:

Specialpedagogik i fritidshemmet – från samlat forskningsläge till pedagogisk praktik

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 7 oktober 2022 kl 13:00

Plats för disputation:

Weber, Hus K, Växjö

Opponent:

Daniel Östlund, biträdande professor i pedagogik med inriktning specialpedagogik, Högskolan Kristianstad

Betygsnämnd:

Lena Boström, professor i pedagogik, Mittuniversitetet
Kristina Holmberg, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet
Joacim Ramberg, docent i specialpedagogik, Stockholms universitet

Gruppsuppleant:
Anna-Liisa Närvänen, docent i sociologi, Linnéuniversitetet

Ordförande:

Johan Malmqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Handledare:

Linda Fälth, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Helena Ackesjö, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Peter Karlsudd, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Fredag 16 september 2022 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö

Du kan även ta del av disputationen digitalt via zoom webbinar. Länken aktiveras strax innan kl. 13.00 den 7 oktober.