Avhandlingar

Disputation i pedagogik: Camilla Nilvius

Avhandlingens titel:

Response to intervention – en specialdidaktisk modell för att förebygga lässvårigheter. Från samlat forskningsläge till tillämpning i svensk skolkontext

Forskarutbildningsämne:

Pedagogik

Fakultet:

Fakulteten för samhällsvetenskap

Datum:

Fredag 17 juni 2022 kl 13:00

Plats för disputation:

Weber, Hus K, Växjö. Disputationen kommer även att gå att följa digitalt, länk publiceras på disputationsdagen

Opponent:

Tarja Alatalo, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Betygsnämnd:

Carmela Miniscalco Mattsson, professor i logopedi, Göteborgs universitet
Siv Fischbein, professor emerita, Stockholms universitet
Daniel Sundberg, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Gruppsuppleant: Jan Håkansson, professor i pedagogiskt arbete, Högskolan Dalarna

Ordförande:

Johan Malmqvist, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Handledare:

Idor Svensson, professor i psykologi, Linnéuniversitetet

Biträdande handledare:

Linda Fälth, docent i pedagogik, Linnéuniversitetet

Examinator:

Peter Karlsudd, professor i pedagogik, Linnéuniversitetet

Spikning:

Onsdag 25 maj 2022 kl 10:00 på Universitetsbiblioteket, Växjö